top of page

GDPR - Privacy

In gevolge de nieuwe regelgeving GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG(Algemene Verordening Gegevensbescherming) vanaf 25 mei 2018 zullen wij elke sollicitant of geabonneerde op de nieuwsbrieven van de handelsbenamingen ICT-Connecting, DurvenDenken.be, Differentiation Selling of Centrum voor Nieuwe Klanten  als volgt benaderen:

 

Deze website wordt beheerd door ICT-Connecting  - handelsbenaming van René Knecht 

Voor deze Sales & IT + technisch vacatures  werd deze website in gebruik genomen.

ICT-Connecting hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker in mailings en messengers berichten om persoonlijke informatie gevraagd wordt.  Zoals bijvoorbeeld een mailadres om de resultaten van een test of verkoopscan door te sturen. Of aan kandidaten een vacature door te zenden.

 

Deze informatie van klanten of potentiële klanten (en kandidaten) die een samenwerking (of jobvoorstel) overwegen zal enkel gebruikt worden in het kader van klantenbeheer en rekrutering- en selectieactiviteiten: (het matchen van uw gegevens met jobopportuniteiten) of (mogelijke kandidaten die bij u tewerkgesteld worden); het doorgeven (en enkel indien u daarvoor uw toestemming hebt gegeven) van details m.b.t. uw kennis en expertise aan geïnteresseerde klanten en kandidaten, om u op de hoogte te houden van onze vacatures en freelance opdrachten, of om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en diensten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing en jobmatching. Daartoe zal hij zich richten tot ICT-Connecting, Cyriel Buyssestraat 6 B, 9850 Deinze of via info@ICT-Connecting.com of via een uitschrijfprocedure die ook gecommuniceerd wordt via de mailinglijst. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

 

ICT-Connecting heeft echter inzake technologie en klassieke databasebeheer in 2018 een volledig andere strategie geïmplementeerd waardoor wij kandidaten enkel zullen benaderen indien zij hun toestemming hiervoor hebben gegeven. Deze toestemming zal per op-tin of via uitdrukkelijke mail  worden verkregen nadat zij benaderd zijn geweest door onze medewerkers. Wanneer wij kandidaten benaderen is dat voor een jobmatching: het onderzoeken of u als kandidaat in aanmerking zou kunnen komen voor een openstaande vacature bij onze klanten.

 

Voor het Durven Denken/ Differentiation Selling - en Centrum voor Nieuwe Klanten - platformen  dat beheerd wordt via ICT-Connecting worden ook  emailadressen verzameld hetzij via een opt-in voor de nieuwsbrief hetzij via het downloaden van leermateriaal als ebooks, PFD files, resultaten van testen en verkoopscans, audio en videofiles. Vanaf heden zal uitdrukkelijk een optin gevraagd worden voor het nieuwsbriefplatform en de downloadpagina's. 

 

Klanten en relaties van ICT-Connecting 

Van de Klanten en relaties van ICT-Connecting waarmee gesprekken zijn gevoerd in het verleden inzake de diensten van ICT-Connecting  worden ook minimale gegevens bijgehouden zoals mailverkeer, adres, telefoongegevens, bezoekverslagen, jobananalyses, contracten, offertes. Deze historiek wordt bijgehouden omdat het noodzakelijk is om onze diensten uit te voeren. Indien wij kandidaten moeten zoeken  of een trainingstraject moeten ontwikkelen dan moeten wij minimaal de omgeving van de klant begrijpen om onze opdracht naar behoren uit te voeren en de juiste kandidaten aan te spreken of een aangepast trainingstraject uit te werken.

Indien deze contacten op een mailinglijst staan zullen zij ook nog eens uitdrukkelijk gevraagd worden om te optinnen voor deze mailinglijsten voor zoverre dat nog niet gebeurd is. 

 

Elke sollicitant  heeft hierbij recht op

  • Inzage: welke gegevens wij bewaren van de kandidaat. Bij de nieuwe optinprocedure zal de kandidaat dat zelf kunnen aangeven. 

  • Rectificatie: wanneer na inzage blijkt dat de gegevens niet correct zijn heeft de kandidaat recht om deze aan te passen

  • Vergetelheid: als je niet langer meer wilt benaderd worden door ICT-Connecting en haar medewerkers heb je als sollicitant het recht om vergeten te worden. Dit betekent dat al je gegevens geschrapt worden in onze mailingsysteem waar je gegevens worden bewaard.

 

Wil je hiervan gebruik maken: doe dit dan via een schriftelijke aanvraag met opgave van jouw mailadres en stuur dit ondertekend samen met copie van identiteitskaart (beide zijden) of paspoort (ook met datum en handtekening) t.a.v.

ICT-Connecting

Cyriel Buyssestraat 6B

9850 Deinze (Nevele)

Wij zullen dan de gegevens ter inzage naar jouw mailadres sturen of bevestigen per mail dat de gegevens zijn gewijzigd of vernietigd.

 

Uiteraard kun je altijd gemakkelijk uitschrijven van onze communicaties via de unsubscribe-button (uitschrijfknop) in de nieuwsbrieven met tips en informatie over vacatures en de arbeidsmarkt. Of schriftelijk zoals beschreven hierboven. 

Als je gegevens zijn verwijderd van de mailinglijst kan het wel zijn dat we je in de toekomst nog eens persoonlijk contacteren per mail of telefonisch voor een specifieke jobaanbieding of mogelijks kunnen wij je van dienst zijn met het zoeken naar een nieuwe uitdaging. Bijvoorbeeld omdat je naam terug naar voren komt op social media of in artikels of omdat je reageert op een van onze vacatures. 

 

ICT-Connecting overdrijft niet met toesturen van informatie en we proberen steeds enkel de geschikte vacatures door te sturen. Daarom vragen wij een minimum aantal  standaardgegevens: waaronder gewenste functiecategorie, mailadres, naam, telefoon, postcode. Enkel email is verplicht om op de hoogte te worden gehouden van nieuwe vacatures. 

 

Wanneer je wenst te reageren op een vacature vragen wij een CV door te sturen. Deze CV wordt in ons mailsysteem bijgehouden  en dat toch voor minstens de tijd die nodig is om de sollicitatieprocedure af te handelen of om de verplichtingen na te komen inzake enige overeenkomsten die ontstaan zijn tussen jou, ICT-Connecting en haar opdrachtgevers. Bijvoorbeeld: ben je tewerkgesteld na een sollicitatieprocedure bij onze klant dan willen wij graag je gegevens bijhouden voor de toekomstige opvolgingsgesprekken. Of omdat je in onze wervingsreserve bent terechtgekomen en mogelijks in aanmerking komt voor andere vacatures. Je behoudt steeds het recht op vergetelheid.

 

De wetgever is onduidelijk over de bewaartermijnen dat we de gegevens redelijkerwijze kunnen bijhouden. We volgen graag kandidaten tijdens hun loopbaan en doen dan ook af en toe updates.  We zijn zelf zoekende wat redelijk, logisch is. 

Termijn: We voorzien ongeveer om de  2 jaar een update van de toestemming die u ons gegeven hebt om uw gegevens te mogen bijhouden. Je zult dan per mail een uitnodiging krijgen om je gegevens terug opnieuw te optinnen. 

 

Na telefonische contactname en eventueel een persoonlijke ontmoeting wordt een gespreksverslag opgemaakt samen met eventuele referentiechecks. Dit wordt per mail bezorgd aan de opdrachtgever waarvoor we nieuwe  kandidaten zoeken. ICT-Connecting bemiddelt tussen opdrachtgevers die een openstaande vacature hebben en kandidaten die vandaag openstaan voor een nieuwe werkgever of opdracht.

Deze gegevens worden bewaard in ons mailsysteem en kunnen via bovenstaande recht op inzage geraadpleegd/gewijzigd worden of vernietigd worden (behalve een statistiek  met naam, datum van voorstelling en eventuele historiek afspraken omdat wij moeten kunnen aantonen dat wij u voorgesteld hebben.

 

De gegevens worden bewaard bij partijen waar wij een verwerkersovereenkomst mee hebben afgesloten en waarin de beveiliging en het beleid inzake datalekken wordt neergelegd.

Dit alles wordt bijgehouden in het Register van Verwerking.

Hoe verwerken wij de gegevens?

  • Je zult zelf de gegevens kunnen die wij van jou bijhouden kunnen aanpassen  via de Masterlijst button  https://laposta.nl/f/ssigfjqhjzwe: je vult je emailadres in en indien je al geregistreerd bent zul je een uitnodiging krijgen om je gegevens te wijzigen). Mocht je niet geregistreerd zijn krijg je een mail met een link waarmee je je inschrijving op de nieuwsbrief en jobpostings kunt bevestigen.

  • Indien wij jouw naam doorkrijgen spontaan of via social  media dan zullen wij jou registreren en  toestemming vragen of wij jouw gegevens mogen gebruiken.  

  • Wij bewaren deze gegevens om ze te matchen met openstaande vacatures bij onze klanten. Het is dan mogelijk dat wij jouw per mail of telefonisch of via social media contacteren voor deze specifieke jobaanbieding.

  • Het kan ook zijn dat wij met jou informatie willen delen over de arbeidsmarkt. Het zal steeds gerelateerd zijn aan werken, jobs en carrière of ook salestips via de Durven Denken/ Differentiation Selling nieuwsbrief voor commerciële profielen. We zullen jouw gegevens nooit doorgeven aan derden of jouw publicitaire mails sturen tenzij het gaat om jobaanbiedingen en informatie die hiermee gerelateerd is. Of om jou op de hoogte te houden inzake wijzigingen van onze diensten.

  • Het kan zijn dat je n.a.v. onze nieuwsberichten bepaalde weblinks aanklikt. Voor marketingdoeleinden worden deze gegevens bijgehouden bijv. om na te gaan welke info interessant wordt gevonden door onze lezers.

  • Via aanklikken dergelijke link kun je terecht komen op andere sites die informatie over jou verzamelen en die mogelijks worden gebruikt door de eigenaars die een andere privacy policy hebben dan wij. Dit is dan buiten onze controle en mogelijks niet gedekt door deze verklaring.

 

Data retention

Wij houden jouw data bij met het oog op nieuwe vacatures bij onze klanten en om onze relatie te beheren.

Via bovenstaande procedure kun je de gegevens altijd laten verwijderen.

 

Security

Wij hebben de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om te verzekeren  dat jouw gegevens  beschermd worden tegen verlies of ongeoorloofd gebruik. Natuurlijk kan het zijn dat de informatie die getransfereerd wordt via  internet eventueel onderschept wordt door malafide partijen. We kunnen dus niet garanderen dat de informatie die naar ons wordt toegezonden via de websites  100% veilig verloopt. Dus bij het het transfereren en inbrengen van jouw gegevens accepteer je dat het gebruik van deze formulieren en mailsystemen op jouw risico gebeurt.

 

Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

 

Veranderingen in onze policy

Alle veranderingen met betrekking tot deze policy inzake gegevensbescherming worden via deze pagina gepubliceerd.

In geval van ingrijpende veranderingen zullen we deze ook proactief communiceren. U kunt ze ook steeds op deze pagina raadplegen waneer u onze website bezoekt.

Welkom

Ik ben

Rene Knecht

informele foto Rene.jpeg

FOLLOW US

HEB JE HIER NOG VRAGEN OVER?

 

STUUR EEN BERICHT 

Success! Message received.

bottom of page